4e jaars leerlingen naar Keulen

4e jaars leerlingen naar Keulen

De leerlingen uit de vierde klas met Duits in het pakket hebben op maandag 24 september weer het jaarlijkse uitstapje naar de prachtige oude stad Keulen gemaakt.

Het doel van deze dag is om kennis maken met de Duitse taal en cultuur.

Het begin- en eindpunt van deze dag was de Domkerk, die meer dan 750 jaar oud is. Veel leerlingen hebben deze kathedraal bezocht en waren onder de indruk van zowel de binnen- als de buitenkant. Ook hebben zij een speurtocht met opdrachten in het oude gedeelte van de stad gedaan en hebben zij Duitse mensen geïnterviewd.

De leerlingen gaan de opdrachten verwerken in een werkstuk en gaan dit in het Duits presenteren tijdens de les.
Het was een geslaagde dag en veel leerlingen geven aan dat ze de stad Keulen nog een keer willen bezoeken!