November - 2020
MDWDVZZ
26
27
28
29
30
31
01
02
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
03
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
04
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
05
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
06
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
07
08
09
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
10
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
11
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
12
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
13
DEZE WEEK: PPO LJ 2 BK (werkgebieden) Mavo (mmpm/oact)
14
15
16
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
17
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
18
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
19
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
20
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
21
22
23
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
SE 1 BKM
SE 4 BKM
24
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
SE 1 BKM
SE 4 BKM
OVC Crossloop
25
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
SE 1 BKM
SE 4 BKM
BHC Basketbaltoernooi
26
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
SE 1 BKM
SE 4 BKM
27
DEZE WEEK: Carrousel D & P lj 2 BK
SE 1 BKM
SE 4 BKM
Meeloopdag eigen netwerk LJ 2 BKM
28
29
30
theatervoorstelling blackmemories Locatie: KAF
01
theatervoorstelling blackmemories Locatie: KAF
Jinq sollicitatietraining lj 3 BK team A
02
03
Jinq sollicitatietraining lj 3 BK team B
04
05
06