We do more

We do more

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Leerlingen, ouders, docenten en medewerkers praten mee over het beleid op school. Dat doen ze in de MR: de medezeggenschapsraad. In de MR zitten medewerkers, ouders en leerlingen (van dertien jaar of ouder).

Wat doet de MR?
De MR geeft advies aan de directie. Grote besluiten kunnen niet worden genomen zonder dat de MR het ermee eens is. De MR vergadert een aantal keer per jaar op school. Ze spreken dan met de directie over allerlei onderwerpen: geld, verbeterpunten op school, nieuwe vormen van onderwijs. 

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming