We do more

We do more

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op het Buitenhout College praten leerlingen, ouders, docenten en medewerkers mee over het beleid op school. De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan daarvoor. In de MR zitten personeelsleden, ouders en leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de school zodat de MR-leden op de hoogte zijn van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weten hoe de school ervoor staat. De MR is een belangrijk klankbord voor de directie. Daarnaast heeft de MR advies- en instemmingsrecht. Dat is in de wet geregeld.

Belangrijke sleutelfunctie

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke sleutelfunctie tussen de school, ouders, medewerkers en leerlingen. De MR vergadert enkele malen per jaar op school. Tijdens de vergaderingen komt er van alles te sprake: de financiën, actuele ontwikkelingen, verbeterpunten, onderwijsvernieuwing. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming