we do more

we do more

Afwezigheid

Afwezigheid

Voor leerlingen is het belangrijk dat ze aanwezig zijn bij de lessen. Niet op komen dagen, kan betekenen ze belangrijke informatie missen en hierdoor een leerachterstand oplopen. Zonder geldige reden niet aanwezig zijn, is niet toegestaan op het Buitenhout College.


Ziek melden

Is uw kind ziek, dan vragen wij u om dit voor 8.30 uur door te geven:

Telefoon: 036 549 16 00
E-mail: absentenregistratie@bhc.asg.nl

Ziek tijdens de lesuren
Het kan natuurlijk gebeuren dat een leerling tijdens de lesuren ziek wordt. De leerling meldt zich dan af bij afdelingsassistent of bij de receptie. Die zoekt vervolgens contact met de ouders en maakt afspraken over het naar huis gaan.

Eerder naar huis
We vragen ouders om afspraken bij de dokter, tandarts of orthodontist zoveel mogelijk buiten de lestijd te plannen. Soms moet een leerling toch eerder weg. Ouders melden dit vooraf. Dit kan per e-mail of met een briefje:

E-mail: absentenregistratie@bhc.asg.nl
Briefje: de leerling levert aan het begin van de dag een briefje in bij de onderwijsassistent. Dit briefje is geschreven en ondertekend door een ouder.

Bijzonder verlof

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling bijzonder verlof krijgen tot maximaal tien schooldagen. Bijzonder verlof kan alleen worden toegestaan binnen de regels van de wet op de leerplicht.

Meer weten? Bekijk de brochure bijzonder verlof van de gemeente Almere.

Ouders die een kind thuis houden zonder toestemming krijgen van de leerplichtambtenaar van de gemeente een proces-verbaal. Per dag dat het kind ongeoorloofd niet op school is, krijgen ze een boete. Dit is vastgelegd in de wet Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim.
 

Bijzonder verlof aanvragen

Gebruik voor het aanvragen van bijzonder verlof dit aanvraagformulier:

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Vrijstelling voor meer dan 10 dagen vraagt u aan bij de gemeente Almere:

Bureau Stedelijk Onderwijs/leerplichtzaken
Postbus 200, 1300 AE Almere

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming