Ouders

Het Buitenhout College hecht veel waarde aan contact met ouders. Een groep betrokken ouders maakt deel uit van de ouderraad. Ook organiseren we gedurende het schooljaar een aantal contactmomenten voor ouders en leerlingen.

De ouderraad

De ouderraad praat met de school over allerlei zaken die spelen op onze school. Denk aan lesuitval, verkeersveiligheid in de omgeving of het eindfeest voor de examenleerlingen. Onderwerpen komen vaak vanuit ouders en leerlingen.

De ouderraad organiseert jaarlijks een informatieavond rond interessante thema’s. Bijvoorbeeld een informatieve bijeenkomst over jongeren en social media. Verder vergadert de ouderraad ongeveer vier keer per jaar op school en vijf keer bij één van de leden thuis.

E-mailadres ouderraad: ouderraadbhc@gmail.com
 

Ouderavonden

De eerste ouderavond vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Ouders krijgen dan algemene informatie over het komende schooljaar.

Beroemd zijn onze speciale ouderavonden. Dan presenteren leerlingen in de onderbouw de keuze voor hun sector en in de bovenbouw het sectorwerkstuk (mavo) of het portfolio (vmbo beroepsgericht). Na deze presentatie-avonden gaan zowel ouders en leerlingen als leerkrachten met een trots gevoel naar huis.

In de bovenbouw is er een voorlichtingsavond over beroeps- en studiekeuze door de decaan en een informatieavond over het eindexamen.


Thema-avonden

Jaarlijks organiseren we op school thema-avonden voor de verschillende leerjaren. Het gaat in de onderbouw bijvoorbeeld over ‘huiswerk maken’ of ‘de overgang van leerjaar 2 naar 3’. In de bovenbouw kan zo’n thema-avond gaan over de ontwikkeling van het vmbo en studie- en beroepskeuze.

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming