We do brugklas

We do brugklas

Onze brugklas

Onze brugklas

Op een middelbare school gaat het er net even anders aan toe dan op een basisschool. Wij hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. 
Zit jouw vraag er niet tussen? Stuur ons gerust een e-mail.
 
 • In wat voor klas kom ik? 
  In welke klas je komt, hangt af van het advies van de basisschool. Bij ons zijn er vier soorten brugklassen. Een klas voor leerlingen met een basis advies, een klas voor vmbo-basis en vmbo–kader,  een klas voor vmbo kader en mavo of een mavo-havo klas. In de eerste klas plaatsen we leerlingen in dakpanklassen. Zo dagen we je uit op een hoger niveau. Op het vmbo zijn de lessen meer praktijkgericht. Op de mavo ligt het accent juist op leren vanuit de theorie. We kunnen je op deze manier stimuleren het hoogst mogelijke niveau te doen. In vier jaar tijd werken we toe naar een diploma dat minimaal zo hoog is als je basisschooladvies, maar misschien kun je wel meer. Op onze school is opstromen mogelijk.
   
 • Krijg ik (veel) huiswerk?
  Je doet heel veel werk op school. Bijna elke les krijg je tijd om aan je huiswerk te beginnen. Je hebt thuis minder te doen, als je in de klas goed doorwerkt. Als je iets niet snapt, of niet weet hoe je verder moet, dan vraag je dat gewoon. Dat is het voordeel van op school je huiswerk doen. Een ander voordeel is dat je na school meer vrije tijd hebt. Alleen als je je werk niet af hebt, moet je het thuis afmaken. Je kunt ook in onze mooie mediatheek aan de slag gaan. Daar staan computers en bureaus waar je rustig kunt werken. Er zijn ook zitzakken als je dat prettiger vindt.
   
 • Is mijn tas zwaar?
  Op de basisschool mag je al je boeken in de klas laten, maar dat kan op de middelbare school niet omdat je per vak wisselt van lokaal. Je moet je boeken dus thuis bewaren en elke dag neem je de boeken die je nodig hebt, mee. Je kunt je boeken op school in een locker bewaren. Dat scheelt tilwerk. Je tas is sowieso niet zo zwaar als toen je ouders naar school gingen. We doen veel vakken op de computer of in een praktijklokaal. Daarom heb je dus minder boeken nodig.
   
 • Kan ik bij jullie ook nog andere leuke dingen doen?
  Jazeker! Op onze school worden een paar keer per jaar feesten georganiseerd. Soms regelt de school dat, soms zijn er leerlingen die zelf met een plan komen. We hebben ook een uitgebreid aanbod van naschoolse activiteiten waar je aan mee kunt doen. Denk aan sportlessen, zwemmen, anime, open atelier, schaken of een open debattoernooi. We vinden de sociale en creatieve vorming van onze leerlingen erg belangrijk: ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’ zijn op onze school veel gestelde vragen. We helpen leerlingen te ontdekken waar hun kwaliteiten en talenten liggen. Daarbij horen ook vakken als dans, drama, muziek en beeldende vorming.
   
 • Wordt er op jullie school gepest?
  Het Buitenhout College accepteert pesten niet en doet er dan ook alles aan om pesten te voorkomen. Ook leerlingen helpen mee. In de pauzes lopen bijvoorbeeld stewards rond om ruzies tussen leerlingen op te lossen of te sussen. Samen met de mentor en de leerlingen houden we de sfeer in de klas goed. Wanneer er toch sprake is van pesten, halen we alles uit de kast om het pesten zo snel mogelijk te stoppen. We gaan in gesprek met leerlingen, we bieden trainingen aan en bemiddelen tussen jongeren die het niet goed met elkaar kunnen vinden.
   
 • Raak je in zo’n groot gebouw de weg kwijt?
  Onze school heeft een mooi schoolgebouw dat onderdak biedt aan duizend leerlingen. We werken in kleinschalige units waardoor je dus niet hoeft te zoeken naar je lokaal. Alle lokalen en leerkrachten vind je vlak bij elkaar. Dat maakt onze school persoonlijk. Door de units voelen leerlingen zich snel thuis op onze school.
   
 • Ik wil graag samen met een vriend of vriendin in de brugklas. Kan dat?
  Als jullie een vergelijkbaar schooladvies hebben van de basisschool, dan kan dat. Vermeld het duidelijk bij je aanmelding en wij gaan ons best doen jullie in één groep te plaatsen.
   

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming