We do more

We do more

Beroepsgerichte mavo

BEROEPSGERICHTE MAVO

Levensecht leren
De beroepsgerichte mavo van het Buitenhout College is een plek waar de leerlingen niet alleen moeten denken, maar juist moeten doen. We slaan de brug tussen theorie en praktijk door de muren hiertussen af te breken. Met vakoverstijgend en levensecht onderwijs geven we onze leerlingen mee hoe waardevol de kennis die zij opdoen is. Dit doen we door in de praktijk aan de slag te gaan. Onze leerlingen lossen problemen op, net als ze later in de praktijk zullen doen.

Leerlingen maken hun eigen keuzes: zij hebben de regie over hun eigen toekomst. Zo is de specifieke leerweg van de beroepsgerichte mavo per leerling verschillend. Onderwijs dat aansluit op de wensen en vermogens van een individu, inspireert en activeert. Zo benutten onze leerlingen al hun talenten.

Drie pijlers
De beroepsgerichte mavo is gebouwd op drie pijlers, die als een rode draad door al het onderwijs lopen:
Levensecht onderwijs
Muren afbreken
Keuzevrijheid

Het onderwijs op de beroepsgerichte mavo is levensecht. We verbinden het leren op school aan het echte leven dat de leerlingen kennen. Zo begrijpen de leerlingen de betekenis van wat ze leren op school – dat motiveert en inspireert.

Levensecht onderwijs gaat verder dan het verkennen van vervolgopleidingen of werkgevers. Onze leerlingen gaan echt in de praktijk aan de slag. Problemen oplossen in de échte wereld, in samenwerking met échte werkgevers.

We maken wat onze leerlingen leren concreet en levensecht. Ons onderwijs gaat verder dan sommen maken, woordjes leren en verslagen schrijven. Op het Buitenhout College leer je welke betekenis en impact je hiermee teweeg kunt brengen. Dat maakt leren zinvol.

Muren afbreken
Om dit te doen, breken we de muren tussen vakken en theorie en praktijk af. Wij leggen de focus op het oplossen van problemen, in plaats van op losse vakken– net als in de wereld. Zo maken wij het levensechte onderwijs mogelijk.

We leggen verbanden tussen verschillende disciplines. Zo houden we het onderwijs dynamisch en prikkelend.

Op deze manier gaan we vakoverstijgend te werk. Dit kan allerlei vormen aannemen: van het opzetten van en pop-up store met economie, Engels en wiskunde, tot het maken van een eigen spel met LO, techniek en informatiekunde.

Keuzevrijheid
Tot slot zetten we de leerlingen in hun kracht en laten hen eigen keuzes maken. Zij bepalen zelf de richting van hun beroepsmavo. Op die manier begeleiden we hen naar het examen, maar bieden we hen ook de mogelijkheid om hun eigen focus aan te brengen.
Dit vraagt goede begeleiding door onze docenten. Hierin verschuiven we gedurende de beroepsmavo van veel structuur, naar steeds meer ruimte. We gooien de leerlingen  niet in het diepe, maar zorgen ervoor dat ze hun eigen keuzes kunnen maken.