We do more

We do more

Gezonde school

Gezonde school

Het Buitenhout College is een Gezonde School en is hiervoor gecertificeerd. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van gezonde keuzes. Wij werken planmatig en structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl van onze leerlingen.

 • Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. De docenten vertellen bijvoorbeeld over het belang van bewegen, de invloed van alcohol op de hersenen, of over goede voeding.
   
 • Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag wordt gestimuleerd door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. We hebben een rookvrij schoolplein en we informeren en betrekken ouders bij onze ideeën en acties voor Gezonde School. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum en aan de richtlijnen eetomgeving voor scholen. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.
   
 • Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Daarvoor doen de leerlingen mee aan fitheidstesten.
   
 • Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen zijn vastgelegd in het schoolbeleid.
   

Waarom doet het Buitenhout College dit allemaal? Ons motto is People, Planet, Profit.
Gezonde School valt onder de pijler People. Wij dragen bij aan de gezondheid van leerlingen, waardoor ze beter in hun vel zitten en dat draagt weer bij aan betere schoolprestaties. Dat biedt onze leerlingen een betere basis voor hun verdere ontwikkeling. Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere resultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.

Alle leerlingen doen mee en gezondheid is van iedereen.


Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming