Aanmelden op onze school

Heb je gezien hoe leuk onze school is en wil je je graag aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.
Het aanmeldformulier kunt u downloaden via onze website of wij sturen het formulier naar u toe. U kunt daarvoor contact opnemen met onze receptie via 036-5491600. 


Vul het formulier in en laat het je ouders ondertekenen. Voor een complete aanmelding hebben we ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of verblijfsvergunning) en het adviesformulier van je basisschool nodig.
 

We ontvangen aanmeldformulier graag vóór 15 maart bij onze Centrale Leerlingen Administratie: Postbus 30250, 1303 AG Almere. Of geef het aanmeldformulier af bij onze receptie.

 

Kom je van een andere school en wil je graag instromen in een hogere klas? Stuur dan voor 1 april je aanmeldformulier naar ons op.

 
Plaatsbare leerlingen die voor 1 april zijn aangemeld, worden hoe dan ook geplaatst. Na deze sluitingsdatum nemen wij nog wel aanmeldingen in behandeling, maar kunnen wij geen plaatsing garanderen.
 

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming