Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming

Absentie

Voor jongeren is het belangrijk dat ze aanwezig zijn bij de lessen. Niet op komen dagen, kan betekenen dat uw kind belangrijke informatie mist en hierdoor een leerachterstand oploopt. Bovendien leren we uw kind een goed dagritme aan, waar hij of zij ook bij een latere baan veel aan zal hebben.

Zonder geldige reden niet aanwezig zijn, is niet toegestaan op het Buitenhout College. Ook de leerplichtambtenaar accepteert dat niet. Bovendien; als uw kind naar school gaat, wilt u er als ouder zeker van zijn dat uw kind ook op school is. Een goede absenten-registratie die snel en betrouwbaar werkt, is daarvoor noodzakelijk.

Op het Buitenhout College voeren de docenten de absenties in de klas rechtstreeks en digitaal in de absenten registratie in. Deze manier van registeren maakt het mogelijk om direct, vaak nog hetzelfde uur, contact met u op te nemen. 

Bijzonder verlof

In uitzonderlijke gevallen kan uw zoon of dochter bijzonder verlof worden verleend tot maximaal tien schooldagen. Bijzonder verlof kan alleen worden toegestaan voor zover de wet op de leerplicht dit toestaat. Meer informatie hierover kunt u lezen in de brochure bijzonder verlof van de gemeente Almere .

Het aanvraagformulier kan worden opgehaald bij de afdelingsassistente of receptie of u kunt het formulier downloaden via onze website. Het aanvraagformulier dient minimaal tien werkdagen voor de aangevraagde verlofdatum op school ingeleverd te zijn.

Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente een proces-verbaal. Per dag dat u uw kind(eren) thuishoudt, krijgt u een boete opgelegd, zoals is vastgelegd in de wet Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim.
Vrijstelling voor meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de Gemeente Almere (Bureau Stedelijk Onderwijs/leerplichtzaken, Postbus 200, 1300 AE Almere).
 

Ziek melden

Het ziekmelden van uw zoon of dochter (graag voor 08.30 uur) kunt u via het gewone telefoonnummer doen: 036 549 16 00. U krijgt dan een keuzemenu. Via dit keuzemenu kunt u kiezen voor de afdeling waar uw zoon of dochter zit. U kunt uw zoon of dochter ook afmelden per e-mail. Het e-mailadres wat u hiervoor kunt gebruiken is absentenregistratie@bhc.asg.nl
 

Ziek worden tijdens de lesuren

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat uw kind tijdens de lesuren ziek wordt. Alvorens naar huis te gaan moet de leerling zich afmelden bij de afdelingsassistente of bij de receptie. Die zoekt vervolgens contact met de ouders en maakt afspraken of de leerling naar huis mag en hoe.
 

Eerder naar huis

Het kan voorkomen dat uw kind de lessen eerder moet verlaten, bijvoorbeeld voor (tand)artsbezoek. Hiervoor moet uw kind aan het begin van de schooldag een briefje bij de afdelingsassistente inleveren. Dit briefje is door één van de ouders geschreven en ondertekend. U kunt ook een e-mail sturen naar absentenregistratie@bhc.asg.nl. 
Overigens geldt dat doktersbezoek bij voorkeur buiten de lestijd gepland moet worden.