Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming

Ouderraad

Het Buitenhout College hecht veel waarde aan contact met ouders. School en ouders hebben immers een gemeenschappelijk doel om de leerlingen een prettige en vooral leerzame schoolperiode te laten beleven. Een groep betrokken ouders is vertegenwoordigd in de ouderraad. De ouderraad is de spreekbuis van de ouders en leerlingen.
 

Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad praat met de school over allerlei zaken die spelen op onze school. Denk bijvoorbeeld aan lesuitval, verkeersveiligheid in de omgeving of het eindfeest voor de examenleerlingen. Uitgangspunt is dat een vraagstuk een collectief belang dient. Onderwerpen worden vaak vanuit ouders en leerlingen aangedragen.

De ouderraad organiseert jaarlijks een informatie-avond waar interessante thema’s aan de orde komen. U kunt denken aan een informatieve bijeenkomst over jongeren en social media.
De ouderraad vergadert ongeveer vier keer per jaar op school en vijf keer bij één van de ouderraad-leden thuis. 

Voorzitter: S. van Spelde

 

Contact

Heeft u ideeën voor de ouderraad of wilt u zitting nemen in de ouderraad? Neem dan contact op via het e-mailadres ouderraadbhc@gmail.com