We do more

We do more

Oudercontact

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming

Oudercontact

Wij verzorgen vanuit ons beroep goed onderwijs en wijzen onze leerlingen de weg naar een positieve toekomst. Dat doen wij graag met u als ouder, als partner in de opvoeding van uw kind. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich op het Buitenhout College verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Er wordt respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school.
 

De driehoek: docent, leerling, ouders

Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk. Leraar, leerling en ouders vormen met elkaar een driehoek; alle drie de kanten zijn nodig om ‘in vorm’ te blijven.

School, leerling en ouders sluiten een overeenkomst met elkaar af, waarin uitgesproken wordt wat zij van elkaar mogen verwachten. Ouders zijn dan ook aanwezig bij de informatieavonden en op de andere samen afgesproken contactmomenten.

Om die reden organiseren we gedurende het schooljaar een aantal contactmomenten en verzorgen we een aantal publicaties voor ouders en leerlingen. De school heeft het officiële keurmerk ‘Leraar, leerling, ouders’ ontvangen van de gelijknamige stichting voor ouderparticipatie.
 

Mentor

Eerste aanspreekpunt voor zowel leerling als ouder is de mentor. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een cijferlijst. Naar aanleiding daarvan bent u van harte welkom om samen met uw zoon of dochter het rapport bij de mentor op te halen en te bespreken.

De mentor begeleidt leerlingen op school en helpt met de keuze voor het vakkenpakket. De mentor is ook docent van uw zoon of dochter, kent uw kind goed, weet wat er speelt op school en kan eventueel doorverwijzen naar collega’s.
 

Ouderavonden

U bent welkom op onze ouderavonden. De eerste ouderavond vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Tijdens deze eerste ouderavond ontvangt u algemene informatie over komend schooljaar wat u en uw tiener kunnen verwachten.

Beroemd zijn onze speciale ouderavonden. Dan presenteren leerlingen in de onderbouw de keuze voor hun sector en in de bovenbouw het sectorwerkstuk (mavo) of het portfolio (vmbo beroepsgericht). Het is leuk om te zien wat uw zoon of dochter op school gemaakt heeft en tegelijkertijd leert uw kind zich te presenteren voor een groep. Na deze presentatie-avonden gaan zowel ouders en leerlingen als leerkrachten met een trots en voldaan gevoel naar huis.

Als uw kind in de bovenbouw zit is er en voorlichtingsavond over beroeps- en studiekeuze door de decaan en een informatieavond over het eindexamen.
 

Thema-avonden

Jaarlijks organiseren we op school thema-avonden voor de verschillende leerjaren. Het gaat in de onderbouw bijvoorbeeld over ‘huiswerk maken’ of ‘de overgang van leerjaar 2 naar 3’. In de bovenbouw kan zo’n thema-avond gaan over de ontwikkeling van het vmbo en studie- en beroepskeuze. De avonden zijn informatief van karakter; medewerkers van de school geven voorlichting en ouders kunnen hun ervaringen kwijt.