We do more

We do more

Boekenfonds en schoolkosten

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming

Boekenfonds en schoolkosten

Schoolboeken worden door de school gratis geleend. ‘Iddink Voortgezet Onderwijs BV’ is de boekenleverancier van het Buitenhout College. De boeken, die u via de website van Iddink kunt bestellen, worden gratis bij u thuis geleverd. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, krijgt u informatie hierover. In overleg met de ouderraad hebben wij besloten om geen borg te vragen.

U leent via school boeken van schoolboekenleverancier Iddink. Daarom verwachten wij dat de boeken weer netjes worden ingeleverd.
De kosten die ons door schoolboekenleverancier Iddink in rekening worden gebracht wegens het niet in correcte staat inleveren van de boeken, worden aan de ouders doorberekend.

Boekenverzekering

U kunt een verzekering afsluiten voor het geval boeken van uw kind kapot gaan of kwijt raken. Deze verzekering is niet verplicht. Voor de voorwaarden en het afsluiten verwijzen wij u naar de site van Iddink (www.iddink.nl).
 

Bijdrage schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten besteden wij aan zaken die niet door de overheid bekostigd worden, maar voor het goede verloop van het onderwijs wel van belang zijn. Deelname aan het fonds is vrijwillig maar wij raden u deelname ten zeerste aan. Als u kiest om niet deel te nemen aan (onderdelen van) het fonds, wordt uw kind helaas uitgesloten van de voorzieningen die worden bekostigd uit het fonds. De financiële bijdrage gebruiken wij voor:

 • Leer- en hulpmiddelen (€ 30,00)
  Printen, mediatheek, rekenmachine, bibliotheekabonnement, gebruik proefwerkpapier en solidariteitsfonds
   
 • Activiteiten (€ 40,00)
  Introductie, culturele activiteiten, sportactiviteiten, examenjaarboek
   
 • Excursies/projecten (€ 25,00)
  Projectweek, eindejaarsexcursie, vakexcursies, decanaat
   
 • Ouderraadbijdrage (€ 5,00)
  Initiatieven voor ouders en leerlingen
   
 • Talentklassen (€ 50,00)
  Voor het eerste, tweede en derde leerjaar mavo
   
 • Huur kluisjes (€ 30,00 per twee jaar)
  Huur van de kluisjes wordt door de school geregeld voor twee jaar.

Het totaalbedrag voor het schoolkostenfonds bedraagt dus
€ 100,00 per jaar. Voor de eerste drie leerjaren van de mavo is dat, vanwege deelname aan één van de talentklassen, per jaar totaal
€ 150,00.

De hoogte van de bijdrage is in overleg met de ouderraad vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd. De school hanteert de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009.
 

Betaling

Het betalen van de bijdrage aan (onderdelen van) het schoolkostenfonds is uitbesteed aan Iddink, onze schoolboekenleverancier. Via de boekenlijst geeft u aan dat u akkoord gaat met het bedrag van het schoolkostenfonds en de inning daarvan door Iddink. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag kan er voor gekozen worden om in twee of drie termijnen te betalen. De administratiekosten bedragen € 2,50.

U wilt graag dat uw kind aan alle activiteiten op school kan meedoen, maar bent u financieel niet in staat de kosten voor het schoolkostenfonds te betalen? Neemt u dan bij de start van het schooljaar schriftelijk contact op met de directie van de school, want in uitzonderingsgevallen kunnen wij helpen.
Wij vragen u om het verzoek schriftelijk en met opgaaf van redenen, en indien mogelijk voorzien van onderliggende stukken aan de directie te sturen of te mailen: directie@buitenhoutcollege.nl.
 

Overige kosten

Naast de bijdrage aan de schoolkosten kunnen nog de volgende bedragen door de school aan ouders in rekening worden gebracht. Uiteraard voor zover van toepassing voor uw kind:

• toegangskaartjes schoolfeesten
• vergoeding voor huiswerkbegeleiding (voor leerlingen die worden ondersteund vanuit passend onderwijs is dit gratis)
• kosten voor werkweken (leerjaar 3)
• klassenuitjes
• kosten van de facultatieve excursie aan het eind van leerjaar 4.

Uiteraard draagt de ouder de kosten voor leermiddelen die niet door de school verstrekte worden. Denk daarbij aan agenda, atlas, woordenboeken, schriften, mappen, pennen en potloden, gymkleren enzovoorts.