We do more

We do more

Boekenfonds en schoolkosten

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming

Boekenfonds en schoolkosten

Schoolboeken worden door de school gratis geleend. ‘VanDijk’ is de boekenleverancier van het Buitenhout College. De boeken, die u via de website van VanDijk kunt bestellen, worden gratis bij u thuis geleverd. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, krijgt u informatie hierover. In overleg met de ouderraad hebben wij besloten om geen borg te vragen.

U leent via school boeken van schoolboekenleverancier VanDijk. Daarom verwachten wij dat de boeken weer netjes worden ingeleverd.
De kosten die ons door schoolboekenleverancier VanDijk in rekening worden gebracht wegens het niet in correcte staat inleveren van de boeken, worden aan de ouders doorberekend.

Boekenverzekering

U kunt een verzekering afsluiten voor het geval boeken van uw kind kapot gaan of kwijt raken. Deze verzekering is niet verplicht. Voor de voorwaarden en het afsluiten verwijzen wij u naar de site van VanDijk (www.vandijk.nl).
 

Bijdrage schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten besteden wij aan zaken die niet door de overheid bekostigd worden, maar voor het goede verloop van het onderwijs wel van belang zijn. Deelname aan het fonds is vrijwillig maar wij raden u deelname ten zeerste aan. Als u kiest om niet deel te nemen aan (onderdelen van) het fonds, wordt uw kind helaas uitgesloten van de voorzieningen die worden bekostigd uit het fonds. De financiële bijdrage gebruiken wij voor:

 
  • Activiteiten (€ 65,00)
    Introductie, culturele activiteiten, sportactiviteiten, examenjaarboek
 
  • Ouderraadbijdrage (€ 5,00)
    Initiatieven voor ouders en leerlingen

Het totaalbedrag voor het schoolkostenfonds bedraagt dus
€ 70,00 per jaar. 

De hoogte van de bijdrage is in overleg met de ouderraad vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd. De school hanteert de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009.
 

Betaling

Het betalen van de bijdrage aan (onderdelen van) het schoolkostenfonds is uitbesteed aan VanDijk, onze schoolboekenleverancier. Via de boekenlijst geeft u aan dat u akkoord gaat met het bedrag van het schoolkostenfonds en de inning daarvan door VanDijk. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag kan er voor gekozen worden om in twee of drie termijnen te betalen. De administratiekosten bedragen € 2,50.

U wilt graag dat uw kind aan alle activiteiten op school kan meedoen, maar bent u financieel niet in staat de kosten voor het schoolkostenfonds te betalen? Neemt u dan bij de start van het schooljaar schriftelijk contact op met de directie van de school, want in uitzonderingsgevallen kunnen wij helpen.
Wij vragen u om het verzoek schriftelijk en met opgaaf van redenen, en indien mogelijk voorzien van onderliggende stukken aan de directie te sturen of te mailen: informatie@bhc.asg.nl.
 

Overige kosten

Naast de bijdrage aan de schoolkosten kunnen nog de volgende bedragen door de school aan ouders in rekening worden gebracht. Uiteraard voor zover van toepassing voor uw kind:

• toegangskaartjes schoolfeesten
• vergoeding voor huiswerkbegeleiding (voor leerlingen die worden ondersteund vanuit passend onderwijs is dit gratis)
• kosten voor de werkweek (buitenlandse reis)
• klassenuitjes
• kosten van de facultatieve excursie aan het eind van leerjaar 4.

Uiteraard draagt de ouder de kosten voor leermiddelen die niet door de school verstrekte worden. Denk daarbij aan agenda, atlas, woordenboeken, schriften, mappen, pennen en potloden, gymkleren enzovoorts.

 

Fonds voor Bijzondere Noden Almere

Het Fonds voor Bijzondere Noden is een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip vallen. Dat is nodig, vooral nu steeds minder mensen een beroep op kunnen doen op voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijstand en de ziektekostenverzekering. Het Fonds werkt nauw samen andere hulporganisaties en leveranciers van tweedehands goederen.

Voor wie?
Het Fonds verleent eenmalig materiële aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Het Fonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (bij voorkeur tweedehands) goederen: 
• Kleding, ook specifieke sportuitrusting en kleding 
• Laptop en/of andere schoolkosten (boeken, werkweek, kamp, ouderbijdrage)
• Huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of wasmachine 
• Matras of bed nodig voor medische problemen 
• Noodzakelijk huisraad 
• Fietsen en vervoerskosten

Aangepaste voorwaarden
Het Stadsfonds Almere waaruit het Fonds een bijdrage ontvangt heeft per 1 januari 2017 de voorwaarden voor toekenning aangepast. De nieuwe voorwaarden luiden: het inkomen mag tot maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm zijn en de aanvrager gaat naar school of gaat een opleiding volgen.

Aanvragen
U kunt van de website het aanvraagformulier downloaden: www.bijzonderenodenalmere.nl Dit vult u in samen met een hulpverlener (kan ook school zijn) of u gaat naar de Nieuwe Bibliotheek in Stad of Haven waar de adviseur/behandelaar van het Fonds spreekuur heeft. Op de website leest u op welke data zij aanwezig zal zijn.