We do more

We do more

Boekenfonds en schoolkosten

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming

Boekenfonds en schoolkosten

Schoolboeken worden door de school gratis geleend. ‘VanDijk’ is de boekenleverancier van het Buitenhout College. De boeken, die u via de website van VanDijk kunt bestellen, worden gratis bij u thuis geleverd. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, krijgt u informatie hierover. In overleg met de ouderraad hebben wij besloten om geen borg te vragen.

U leent via school boeken van schoolboekenleverancier VanDijk. Daarom verwachten wij dat de boeken weer netjes worden ingeleverd.
De kosten die ons door schoolboekenleverancier VanDijk in rekening worden gebracht wegens het niet in correcte staat inleveren van de boeken, worden aan de ouders doorberekend.

Boekenverzekering

U kunt een verzekering afsluiten voor het geval boeken van uw kind kapot gaan of kwijt raken. Deze verzekering is niet verplicht. Voor de voorwaarden en het afsluiten verwijzen wij u naar de site van VanDijk (www.vandijk.nl).
 

Bijdrage schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten besteden wij aan zaken die niet door de overheid bekostigd worden, maar voor het goede verloop van het onderwijs wel van belang zijn. Deelname aan het fonds is vrijwillig maar wij raden u deelname ten zeerste aan. De financiële bijdrage gebruiken wij voor:

 
  • Activiteiten (€ 65,00)
    Introductie, culturele activiteiten, sportactiviteiten, examenjaarboek
 
  • Ouderraadbijdrage (€ 5,00)
    Initiatieven voor ouders en leerlingen

Het totaalbedrag voor het schoolkostenfonds bedraagt dus
€ 70,00 per jaar. 

De hoogte van de bijdrage is in overleg met de ouderraad vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd. De school hanteert de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009.
 

Betaling

Het betalen van de vrijwillige bijdrage aan (onderdelen van) het schoolkostenfonds is uitbesteed aan VanDijk, onze schoolboekenleverancier. Via de boekenlijst geeft u aan dat u akkoord gaat met het bedrag van het schoolkostenfonds en de inning daarvan door VanDijk. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag kan er voor gekozen worden om in twee of drie termijnen te betalen. De administratiekosten bedragen € 2,50.


 

Overige kosten

Naast de vrijwillige bijdrage aan de schoolkosten kunnen nog de volgende bedragen door de school aan ouders in rekening worden gebracht. Uiteraard voor zover van toepassing voor uw kind:

• toegangskaartjes schoolfeesten
• vergoeding voor huiswerkbegeleiding (voor leerlingen die worden ondersteund vanuit passend onderwijs is dit gratis)
• kosten voor de werkweek (buitenlandse reis)
• klassenuitjes
• kosten van de facultatieve excursie aan het eind van leerjaar 4.

Uiteraard draagt de ouder de kosten voor leermiddelen die niet door de school verstrekte worden. Denk daarbij aan agenda, atlas, woordenboeken, schriften, mappen, pennen en potloden, gymkleren enzovoorts.