We do more

We do more

Leerlingenpanels

Leerlingenpanels

Jongeren hebben ook een stem in het beleid van de school. Daarom zijn er leerlingenpanels. Daarin zitten leerlingen die graag mee willen denken over hoe we de school leuker of mooier kunnen maken. Welk thema krijgt een schoolfeest? Hoe kunnen we leerlingen beter helpen met het plannen van toetsen? Hoe kunnen we de aula leuker aankleden?
De ideeën en suggesties van leerlingen worden serieus genomen. In de medezeggenschapsraad zitten naast ouders en personeelsleden ook twee leerlingen. Hun inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Daarom kies je het Buitenhout:

Beroepsgerichte mavo
Expressie
Examen doen op een hoger niveau
Leerlingstewards
Momentje vrij? Leesboek erbij!
Fun fair: cross your border
Naschoolse activiteiten
Je eigen mini-onderneming